Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Powiat Słubicki zrealizował w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim” 

Celem głównym projektu było zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu identyfikowanej grupie 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu Słubickiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub z powodu niepełnosprawności. Powiat Słubicki w ramach realizacji ww. projektu nabył 100 zestawów komputerowych (typu All-in-One) z oprogramowaniem (60 zestawów przekazano 3 jednostkom oświatowym oraz 40 zestawów przekazano dla wybranych użytkowników domowych).

Koszty całkowite projektu:   523 514,74 PLN

W tym:

Środki z EFRR:                   85% 

Środki z budżetu Państwa:  15% 

6d989134a5

Udostępnij