Rachunki bankowe - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Bank:

  • Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
    Oddział Słubice
    ul. Krzywoustego 2, 69-100 Słubice

Numery kont  bankowych  Starostwa Powiatowego w Słubicach:

  • 20 8369 0008 0063 7248 2000 0010

Powyższe konto dotyczy opłat:
- komunikacyjnych (m.in. opłat za dokument prawa jazdy, opłat związanych z rejestracją pojazdów),
- za udostępnienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
- za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- za dzienniki budowy,
- za wydanie kart wędkarskich,
- za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

  • 41 8369 0008 0063 7248 2000 0020

Powyższe konto dotyczy opłat:
- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- za trwały zarząd,
- za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

  • 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100

Powyższe konto dotyczy:
- wpłat wadium

Udostępnij