Wydział Oświaty - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/nr telefonu

Adres e-mail

Urszula Zakowicz Naczelnik 1A
(95) 759 20 61
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grażyna Bajon

Główny specjalista ds. oświaty

2
(95) 759 20 60

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patrycja Harasimowicz

Podinspektor ds. oświaty 1
(95) 759 20 61
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwia Cor

Główny specjalista - koordynator projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim"

 1

(95) 759 20 61

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty należy:

 1. wykonywanie obsługi finansowo - księgowej powiatowych jednostek oświatowych,
 2. realizacja zadań w zakresie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat, określonych m.in., w ustawie o systemie oświaty i ustawie - Karta Nauczyciela, w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem i przekształcaniem jednostek oświatowych,
  2. opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół i placówek,
  3. analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
  4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, spraw dotyczących wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia z ewidencji oraz planowania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  5. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli,
  6. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz powierzaniem tych stanowisk,
  7. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek,
  8. udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych,
  9. prowadzenie spraw w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia specjalnego,
  10. wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach, k) kierowanie uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  11. przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu w sprawach dotyczących oświaty,
  12. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji wymaganych przepisami prawa oraz na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady,
  13. gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
  14. współpraca z Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Udostępnij