Biuro Administrowania Terminalem w Świecku - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Andrzej Skałuba

Kierownik

TTOC
(95) 758 57 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Hanuszczak

Inspektor ds. administracyjnych

TTOC
(95) 758 56 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Violetta Derewlana Inspektor ds. gospodarczych TTOC
(95) 758 56 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Biura Administrowania Terminalem w Świecku należy:

1) zapewnienie utrzymania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym,

2) opracowywanie planów remontowo - inwestycyjnych w celu poprawy stanu technicznego infrastruktury,

3) zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji oraz przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji,

4) zapewnienie dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów i badań instalacji wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego,

5) przygotowywanie propozycji do projektu budżetu powiatu w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości i wypracowania dochodów,

6) przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących gospodarowania nieruchomością, w szczególności na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady,

7) sporządzanie aktualnych wykazów dotyczących stopnia wykorzystania nieruchomości, w tym wykazów pomieszczeń i gruntów podlegających najmowi, dzierżawie i użyczeniu,

8) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do oddania nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie (sporządzanie opinii, projektów wykazów, projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia),

9) sporządzanie kalkulacji kosztów eksploatacji obiektów,

10) opracowywanie w oparciu o koszty eksploatacji jednostkowych stawek ryczałtowych za media dla najemców/dzierżawców,

11) monitorowanie kosztów eksploatacji,

12) rozliczanie kosztów działalności oraz ich refakturowanie na rzecz podmiotów gospodarczych korzystających z najmu i dzierżawy,

13) sporządzanie protokołów zdawczo - odbiorczych w sprawie przekazania lub przejęcia pomieszczeń i sprzętu,

14) przygotowywanie dokumentacji w sprawie rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska,

15) fakturowanie należności z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia pomieszczeń,

16) sporządzanie wykazów do deklaracji podatku od nieruchomości,

17) realizacja zadań w zakresie udzielania zamówień publicznych na potrzeby utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości,

18) przygotowywanie projektów umów związanych z wykonywaniem prac dotyczących utrzymywania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym,

19) prowadzenie ewidencji zakupu paliw,

20) organizowanie pracy, dokonywanie podziału zadań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem tych zadań przez pracowników zatrudnionych do obsługi nieruchomości,

21) zapewnienie pracownikom obsługi właściwych warunków bhp i ppoż. oraz nadzorowanie przestrzegania przez nich przepisów w tym zakresie,

22) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zakupu oraz zakup i wydawanie: środków bhp, posiłków regeneracyjnych i napojów chłodzących, odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej i środków czystości dla pracowników obsługi.

Udostępnij