Biuro Administrowania Terminalem w Świecku - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Andrzej Skałuba

Kierownik

TTOC
(95) 758 57 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Hanuszczak

Inspektor ds. administracyjnych

TTOC
(95) 758 56 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Violetta Derewlana Podinsp. ds. gospodarczych TTOC
(95) 758 56 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Biura Administrowania Terminalem w Świecku należy:

 1. zapewnienie utrzymania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym,
 2. opracowywanie planów remontowo - inwestycyjnych w celu poprawy stanu technicznego infrastruktury,
 3. zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji oraz przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji,
 4. zapewnienie dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów i badań instalacji wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 5. sporządzanie projektów uchwał organów powiatu w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomością,
 6. przygotowywanie propozycji do projektu budżetu powiatu w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości i wypracowania dochodów,
 7. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących gospodarowania nieruchomością, w szczególności na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady,
 8. sporządzanie aktualnych wykazów dotyczących stopnia wykorzystania nieruchomości, w tym wykazów pomieszczeń i gruntów podlegających najmowi, dzierżawie i użyczeniu,
 9. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do oddania nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie (sporządzanie opinii, projektów wykazów, projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia),
 10. sporządzanie kalkulacji kosztów eksploatacji obiektów,
 11. opracowywanie w oparciu o koszty eksploatacji jednostkowych stawek ryczałtowych za media dla najemców/dzierżawców,
 12. monitorowanie kosztów eksploatacji,
 13. rozliczanie kosztów działalności oraz ich refakturowanie na rzecz podmiotów gospodarczych korzystających z najmu i dzierżawy,
 14. utrzymywanie centrali telefonicznej oraz rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych na poszczególnych abonentów,
 15. sporządzanie protokołów zdawczo - odbiorczych w sprawie przekazania lub przejęcia pomieszczeń i sprzętu,
 16. przygotowywanie dokumentacji w sprawie rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 17. fakturowanie należności z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia pomieszczeń,
 18. sporządzanie wykazów do deklaracji podatku od nieruchomości,
 19. przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych dotyczących nieruchomości,
 20. przygotowywanie projektów umów związanych z wykonywaniem prac dotyczących utrzymywania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym,
 21. prowadzenie ewidencji zakupu paliw,
 22. organizowanie pracy, dokonywanie podziału zadań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem tych zadań przez pracowników zatrudnionych do obsługi nieruchomości,
 23. zapewnienie pracownikom obsługi właściwych warunków bhp i ppoż. oraz nadzorowanie przestrzegania przez nich przepisów w tym zakresie,
 24. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zakupu oraz zakup i wydawanie: środków bhp, posiłków regeneracyjnych i napojów chłodzących, odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej i środków czystości dla pracowników obsługi,
 25. przygotowywanie dokumentacji kadrowej dla pracowników Biura, w tym list obecności, kart urlopowych, projektu planu urlopów i planu szkoleń oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

Udostępnij