Główny Specjalista ds. Kontroli - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Edmund Pilimon

Główny specjalista ds. kontroli

2
(95) 759 20 68

e.pilimon(malpa)powiatslubicki.pl

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli należy:

  1. prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  2. współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
  3. ,opracowywanie planów kontroli,
  4. sporządzanie dokumentacji  z przeprowadzonych kontroli, w tym protokołów, wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  5. kontrola realizacji wniosków pokontrolnych,
  6. koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
  7. koordynowanie i prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznej, czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli i realizacją zaleceń pokontrolnych.

Udostępnij