Wydział Budżetu i Finansów - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

 Grażyna Neumann

Skarbnik Powiatu

109
(95) 759 20 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Prokopowicz

Główny specjalista ds. księgowych

103
(95) 759 20 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Starczewska

Inspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

202
(95) 759 20 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Trojanowska

Podinspektor ds. wynagrodzeń

103
(95) 759 20 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Czubińska

Podinspektor ds.  księgowych 103
(95) 759 20 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Bieniek-Dobrzyńska

Inspektor ds.  księgowych

201
(95) 759 20 64

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Igor Surawski

Podinspektor ds. księgowych

201
(95) 759 20 64

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy:

 1. przygotowywanie materiałów dla Starosty, Zarządu i Rady dot. budżetu Powiatu,
 2. sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie prawidłowego wykonywania budżetu,
 3. przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowo - księgowej,
 6. wykonywanie obsługi finansowo - księgowej Starostwa jako jednostki budżetowej, funduszy oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 7. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
 8. windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa,
 9. przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 10. opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 11. opracowywanie projektów uchwał organów powiatu zmieniających budżet Powiatu,
 12. przygotowywanie analiz ekonomicznych i prognostyczno - finansowych budżetu powiatu,
 13. analiza wniosków dot. zmiany budżetu składanych przez jednostki podległe,
 14. przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,
 15. naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za czas nieobecności pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy z uwagi na chorobę i innych świadczeń wynikających z decyzji ZUS,
 16. naliczanie i wypłacanie należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
 17. sporządzanie list wynagrodzeń przy użyciu oprogramowania finansowo - księgowego,
 18. rozliczanie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem zdrowotnym, składką na Fundusz Pracy (w ramach systemu „PŁATNIK”),
 19. prowadzenie indywidualnych kartotek wynagrodzeń, kart zasiłków oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach na żądanie osób zainteresowanych, w tym na druku ZUS Rp-7,
 20. naliczanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie całości spraw związanych z obsługą podatku od osób fizycznych,
 21. sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu oraz o wynagrodzeniach pracowników - w zakresie wynagrodzeń,
 22. przygotowywanie wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne,
 23. prowadzenie rachunkowości funduszy celowych, w tym również: dokonywanie rozliczeń, windykacja należności, sporządzanie sprawozdań oraz analiz w tym zakresie,
 24. dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań oraz ich analiza,
 25. księgowanie dokumentów,
 26. okresowa analiza obsługiwanych kont,
 27. sporządzanie wydruków obrotów i sald,
 28. ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych dot. dochodów Starostwa zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 29. wysyłanie potwierdzeń sald, weryfikacja stanów ewidencyjnych w terminach określonych instrukcją inwentaryzacyjną,
 30. sporządzanie sprawozdań, bilansów jednostkowych oraz innych informacji.

Udostępnij