Wydział Geodezji i Katastru - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Wydział Geodezji i Katastru

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Grzegorz Majek

Geodeta Powiatowy

208
(95) 759 20 38

g.majek(malpa)powiatslubicki.pl

Anna Rybicka

Starszy specjalista ds. udostępniania zasobu

207
(95) 759 20 54

a.rybicka(malpa)powiatslubicki.pl

Beata Podlodowska

Inspektor ds. obsługi zasobu

207
(95) 759 20 54

b.podlodowska(malpa)powiatslubicki.pl

Małgorzata Borsa

Starszy specjalista ds. ewidencji gruntów

205
(95) 759 20 41

m.borsa(malpa)powiatslubicki.pl

Agnieszka Rejek

Inspektor ds. ewidencji gruntów

205
(95) 759 20 41

a.rejek(malpa)powiatslubicki.pl

Karolina Tatarska

Inspektor ds. ewidencji gruntów

205
(95) 759 20 41

k.tatarska(malpa)powiatslubicki.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - podgik(malpa)powiatslubicki.pl

Aleksandra Kochanowska

Główny specjalista ds. obsługi zasobu

207A
(95) 759 20 56

a.kochanowska(malpa)powiatslubicki.pl

Wiesław Wójcik

Geodeta ds. obsługi zasobu

207A
(95) 759 20 56

w.wojcik(malpa)powiatslubicki.pl

Joanna Łopata

Główny specjalista ds. obsługi zasobu

206
(95) 758 33 27

j.lopata(malpa)powiatslubicki.pl

Konstanty Mermer

Starszy specjalista ds. obsługi zasobu

206
(95) 758 33 27

k.mermer(malpa)powiatslubicki.pl

Damian
Kołakowski

Inspektor ds. obsługi zasobu

206
(95) 758 33 27

d.kolakowski(malpa)powiatslubicki.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Katastru należy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych:
  1. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. szczegółowych osnów geodezyjnych,
  5. obiektów topograficznych,
  6. mapy ewidencyjnej,
  7. mapy zasadniczej.

Załatw sprawę w wydziale

Udostępnij