Bank accounts - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Bank:

  • Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
    Oddział Słubice
    ul. Krzywoustego 2, 69-100 Słubice

Numery kont  bankowych  Starostwa Powiatowego w Słubicach:

  • 20 8369 0008 0063 7248 2000 0010

Powyższe konto dotyczy opłat:
- komunikacyjnych (m.in. opłat za dokument prawa jazdy, opłat związanych z rejestracją pojazdów),
- za udostępnienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
- za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- za dzienniki budowy,
- za wydanie kart wędkarskich,
- za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

  • 41 8369 0008 0063 7248 2000 0020

Powyższe konto dotyczy opłat:
- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- za trwały zarząd,
- za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

  • 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100

Powyższe konto dotyczy:
- wpłat wadium

Share