Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 

Wsparciem objęte są cztery placówki kształcenia zawodowego znajdujące się w Powiecie Słubickim:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
  • Zespół Szkół Technicznych w Słubicach,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.

Projekt zakłada poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie rozwiązań zapewniających przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy. Uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe i nowe kompetencje dzięki uczestniczeniu w kursach, szkoleniach i praktykach zawodowych. Każdy z uczniów zostanie objęty wsparciem zespołu doradców zawodowych. Ponadto podniesiona zostanie jakość kształcenia dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne sprzęty. Nauczyciele, w  ramach projektu, będą mieli możliwość wzmocnić swoje kompetencje (oferta szkoleń, kursów, studiów podyplomowych).

Całość działań realizowana jest we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Partnerami w projekcie są:

  • Uniwersytet  Zielonogórski,
  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Lider Konsorcjum) i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska (Partner Konsorcjum).

Projekt będzie realizowany do 30.VI.2022r.
Wartość projektu: 7 621 686,20 PLN

W tym:

Środki z EFS: 7 107 984,53PLN 
Wkład własny powiatu: 513 701,67 PLN

logo

Udostępnij