Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 

Wsparciem objęte są cztery placówki kształcenia zawodowego znajdujące się w Powiecie Słubickim:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
  • Zespół Szkół Technicznych w Słubicach,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.

Projekt zakłada poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie rozwiązań zapewniających przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy. Uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe i nowe kompetencje dzięki uczestniczeniu w kursach, szkoleniach i praktykach zawodowych. Każdy z uczniów zostanie objęty wsparciem zespołu doradców zawodowych. Ponadto podniesiona zostanie jakość kształcenia dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne sprzęty. Nauczyciele, w  ramach projektu, będą mieli możliwość wzmocnić swoje kompetencje (oferta szkoleń, kursów, studiów podyplomowych).

Całość działań realizowana jest we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Partnerami w projekcie są:

  • Uniwersytet  Zielonogórski,
  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Lider Konsorcjum) i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska (Partner Konsorcjum).

Projekt będzie realizowany do 30.VI.2022r.
Wartość projektu: 7 621 686,20 PLN

W tym:

Środki z EFS: 7 107 984,53PLN 
Wkład własny powiatu: 513 701,67 PLN

logo

Share