Dobry Zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Powiat Słubicki uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. został jednym z dziewięciu beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie  4.2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.  

W ramach otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych Powiat Słubicki rozpoczął realizację projektu pn. "Dobry Zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim". W ramach projektu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych (ZSER) w Słubicach trwały roboty budowlane w pomieszczeniach, w których powstała pracownia architektury krajobrazu oraz w pełni wyposażona pracowania gastronomiczna ze stanowiskami egzaminacyjnymi dla zawodu Technik żywienia.   Z pracowni korzystają uczniowie ZSER oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach. W ramach projektu przewidziano również zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach dla zawodu Technik Ekonomista.

W ramach projektu wyremontowano również halę warsztatową  w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach, w której w ramach projektu powstała w pełni wyposażona pracownia samochodowa, w której uczniowie kształcą się w zawodzie  technik pojazdów samochodowych.

Realizacja projektu przewidziana była na lata 2013 - 2014.

Całkowita wartość projektu - 2 790 631,68 PLN

Dofinansowanie z EFRR (85%) - 2 306 473,62 PLN

Wkład własny - 407 024,76 PLN   

Udostępnij