Drogi św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim - stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Projekt, którego beneficjentem wiodącym jest Inicjatywa Pracy Letschin, został współrealizowany przez partnerów niemieckich, tj.  Powiat Marchijsko-Odrzański, Powiat Odra-Szprewa, Powiat Grodzki Frankfurt nad Odrą, Stowarzyszenie Turystyczne Pojezierze Odra-Szprewa, a także przez partnerów polskich, tj. Powiat Sulęciński oraz Powiat Słubicki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. wyznaczenie przebiegu szlaku św. Jakuba, zakup tzw. małej infrastruktury turystycznej, tj. m.in. tablic informacyjnych, które posadowione zostaną  w miejscowościach najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym, tablic kościelnych,  znaków kierunkowych szlaku, a także wiat, ławek oraz kompletów ławek wraz ze stolikami. Do innych elementów w ramach realizacji projektu zaliczyć można m.in. stworzenie i bieżącą aktualizację strony internetowej, wykonanie i posadowienie tablic oraz innych elementów szlaku, a także wydanie foldera informacyjnego.

Celem ogólnym projektu, którego wartość całkowita opiewa na kwotę ok. 595.000 Euro (z tego ok. 50.000 Euro to wartość przypadająca na Powiat Słubicki), jest utworzenie systemu oznakowania i informacji dla reaktywowanego szlaku św. Jakuba, tworzącego efekty synergii z zabytkowymi budowlami, kościołami i klasztorami i nawiązującego do europejskiego dziedzictwa kulturowego w połączeniu z historią religii, narodu i regionu. W ramach realizowanego projektu utworzony zostanie system oznakowania i informacji prezentujący szlak św. Jakuba jako transgraniczny produkt markowy.

Długość szlaku to około 326 km

po polskiej stronie 114 km:

- Powiat Sulęciński 55 km,

- Powiat Słubicki 59 km,

po stronie niemieckiej 212 km:

- Powiat Märkisch - Oderland - 84 km,

 - Powiat Oder - Spree - 100 km,

- Stadt Frankfurt (Oder)  - 28 km

Udostępnij