"Chcę być samodzielny. Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince" - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Beneficjent: Powiat Słubicki

Całkowita wartość projektu: 2,6 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 2,21 mln zł

Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza Inwestor poprzez realizację niniejszego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności województwa, a także podniesienie standardów życia Lubuszan, poprzez poprawę jakości usług instytucji pomocy społecznej w wyniku wyposażenia i modernizacji wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasza Chata" 
w Cybince.

Placówka realizuje zadania Powiatu przewidziane dla placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej i placówki wsparcia dziennego, w zakresie zapewnienia opieki i wychowania, dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz w zakresie tworzenia 
i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie, wynikające z ustawy regulującej pomoc społeczną.

Placówka Wielofunkcyjna "Nasza Chata" zapewnia czterdzieściorgu podopiecznym całodobową ciągłą opiekę i wychowanie, ale przede wszystkim poprzez stworzenie warunków zbliżonych do występujących w rodzinie naturalnej ma przygotować młodego człowieka do samodzielnego życia.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki realizował w latach 2007-2009, została podpisana w dniu 10 lipca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Słubicach.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 07.08.2009.

Zakres rzeczowy obejmował: przystosowanie pomieszczeń budynku Strażnicy Straży Granicznej na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej poprzez utworzenie 4 aneksów mieszkalnych.

Zadanie inwestycyjne, które przyczyniło się do zmiany użytkowania budynku straży granicznej na cele placówki wielofunkcyjnej, zostało zrealizowane w 3 etapach. Obejmowały one prace na zewnątrz obiektu, wewnątrz, a także elementy przebudowy - zostały dobudowane dwie zamknięte klatki schodowe.

Pierwszy etap robót budowlanych obejmował następujące działania:

-wykonanie elewacji zewnętrznej: ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm; malowanie tynków zewnętrznych;

-wymiana stolarki okiennej oraz odnowienie elementów towarzyszących;

-wymiana elementów drzwiowych: drzwi płytowe o szerokości umożliwiającej wychowankom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się z zewnątrz do obiektu;

-prace dachowe: odwodnienie stropodachu - rynny i rury spustowe z PCV; pokrycie stropodachu - papą termozgrzewalną,

-wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku szerokości 50cm z kostki betonowej polbruk.

W drugim etapie realizacji projektu roboty budowlane obejmowały w szczególności:

-wykonanie kotłowni i zmianę systemu centralnego ogrzewania na gazowe wraz z montażem pieca c.o.;

-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową;

-montaż instalacji solarnej;

-przebudowę części pomieszczeń w sutenerze na pomieszczenia gospodarcze oraz na parterze i I piętrze na pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków;

-przebudowę części pomieszczeń na parterze na pomieszczenia administracyjne;

-wykonanie instalacji gazowej, zimnej i ciepłej wody oraz instalacji sanitarnej.

Przedmiotem trzeciego etapu robót związanych z przystosowaniem części budynku na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasza Chata", było w szczególności:

- wykonanie instalacji elektrycznej;

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;

- instalacji połączeń wyrównawczych;

- instalacji telewizji użytkowej;

- instalacji systemu oddymiania;

- instalacji piorunochronnej;

- instalacja przeciwprzepięciowej;

- oświetlenie zewnętrzne.

W ramach ww. etapu wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zostały wykonane następujące roboty ogólnobudowlane (m.in. tynkarskie i posadzkowe):

  1. 1. Ściany: wymalowanie farbą lateksową i farbą emulsyjną (4 806,76 m2) w pomieszczeniach sanitarnych, pralniach, kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach porządkowych, na ścianach położone zostały płytki ceramiczne.
  2. 2. Sufity: wyrównane zostały płytami gipsowo- kartonowymi.
  3. 3. Posadzki: wykonanie nowych podłóg i posadzek.

Placówka została wyposażona w nowe środki trwałe: sprzęt komputerowy, szafka pod kserokopiarkę, kserokopiarkę, książki, zestawy wypoczynkowe - wersalki, meble, sprzęt RTV i AGD, oświetlenie, art. papiernicze, art. gospodarstwa domowego, zegary, lustra, wieszaki, rowery, art. aportowe, gry planszowe.

W ramach realizowanego projektu prowadzone były działania promocyjne, do których zaliczyć można m.in.: stworzenie strony internetowej placówki, produkcja filmu reklamowego przedstawiającego m.in. uroczyste otwarcie placówki oraz życie codzienne wychowanków, ogłoszenia o wdrażanym projekcie w prasie oraz telewizji regionalnej.

Udostępnij