"Przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka-Jerzmanice jako alternatywa na dojazd do autostrady A2" - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Beneficjent: Powiat Słubicki,

Partnerzy: Gmina Cybinka, Powiat Sulęciński

Całkowita wartość projektu: 15,9 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 13,5 mln zł

Głównym celem do którego osiągnięcia zmierza Inwestor poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest: poprawa dostępności komunikacyjnej powiatów słubickiego i sulęcińskiego sprzyjająca rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu.

Po przebudowie droga stanowić będzie istotny element regionalnego układu komunikacyjnego tworząc bezpośredni dojazd z kierunku Zielonej Góry do umiejscowionego w Rzepinie wjazdu na autostradę A-2.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka - Sądów - Radzików -Jerzmanice w km 0+955 - 14+635 o łącznej długości 13,680 km.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 07 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30.06.2010 r.

 

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje:

1) zmianę parametrów szerokości drogi z 4m do 6m na odcinku 5,77 km i ułożenie warstw z betonu asfaltowego (SMA),

2) przebudowę 3 przepustów drogowych pod jezdnią,

3) ustawienie barier sprężystych na przepustach,

4) odtworzenie istniejących rowów drogowych i wykonanie nowych,

5) wykonanie odwodnienia drogi w miejscowościach Sądów i Radzików,

6) wykonanie z kostki brukowej betonowej 3629,5m2 chodnika oraz czterech zatok autobusowych w miejscowościach Sądów i Radzików,

7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi.

Udostępnij