Górzyca-Kłopot. Transgraniczny szlak rowerowy Odra-Nysa (Łęgi Odrzańskie) - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 44 394,02 PLN

Środki EFRR: 33 295,52 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 4 439,40 PLN

Wkład własny powiatu: 6 659,10 PLN

Przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów, tj. oznakowania szlaku rowerowego oraz jego otwarcia zakończonego rajdem rowerowym. W ramach pierwszego etapu oznakowano 60 kilometrów szlaku rowerowego biegnącego w przeważającej części wałem przeciwpowodziowym, wzdłuż Odry. Na ww. odcinku ustawiono m.in. pięć trójjęzycznych tablic (jedną z nich Powiat Słubicki otrzymał w ramach projektu pn. "Szlak rowerowy Odra-Nysa", który był realizowany po stronie niemieckiej), które zawierają m.in. mapę przebiegu całego szlaku, walory turystyczno -przyrodnicze poszczególnych odcinków szlaku, zdjęcia najciekawszych miejsc oraz zjawisk, a także inne przydatne turyście informacje. W ramach projektu posadowione zostały również znaki kierunkowe szlaku oraz znaki kierujące turystę do najciekawszych miejsc znajdujących się w pobliżu szlaku.  Imprezą towarzyszącą podczas rajdu była wystawa organizacji i instytucji zajmujących się promocją turystyki.

Udostępnij