Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta Słubicki zobowiązany jest do sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu, która obejmuje w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista zawierać powinna dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższym Wydział Spraw SpołecznychStarostwa Powiatowego w Słubicach zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • informację o nazwie jednostki;
  • zakres poradnictwa;
  • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
  • dni i godziny dostępności;
  • informacje o kryteriach dostępu do usługi;
  • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
  • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia ww. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Słubickiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słubickiego, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach  i urzędów gmin na obszarze powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słubicach.

Informację należy przekazać do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słubicach do dnia 14 grudnia 2018 roku na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij