Informacja na temat planowanej realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2018 roku - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w dniu 3 października br. rozpoczęło realizację  programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie. Zakłada się przeprowadzenie w bieżącym roku jednej edycję programu.

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest prowadzony przez 2 osoby w oparciu o założenia Programu The Model Duluth w wymiarze 60 h tj. 15 spotkań. Zajęcia w ramach programu są realizowane w formie sesji indywidualnych i grupowych. Sposób realizacji programu to wykłady, warsztaty, ćwiczenia oraz treningi edukacyjne ukierunkowane na zmianę postaw i zachowań.

Realizowanymi w ramach programu działaniami korekcyjno – edukacyjnymi chcielibyśmy objąć przede wszystkim osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w ww. programie, sprawców przemocy skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece popełnione z użyciem przemocy, zarówno korzystających z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jak i warunkowo przedterminowo zwolnionych z odbycia reszty kary, wobec których Sąd orzekł dozór kuratorski.

MIEJSCE REALIZACJI: w porozumieniu z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego   ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rzepinie,

zajęcia w ramach tej edycji programu odbywać się będą w Rzepinie

w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu

 (dokładny adres: ul. Sienkiewicza 20, 69 – 110 Rzepin)

Program realizowany jest dla osób z terenu Powiatu Słubickiego (zakładamy możliwość dołączenia do programu nowych uczestników w trakcie jego trwania).

Udostępnij