Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami powiatu słubickiego w sprawie projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 - 2030” - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu słubickiego w sprawie projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 - 2030”.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 -2030. Konsultacje społeczne mają zasięg otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu słubickiego.

Termin konsultacji: od 24 maja do 7 czerwca 2023 r.

Forma i szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji:  

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić i podpisać formularz konsultacyjny dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach www.powiatslubicki w zakładce aktualności, a także w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice.

Wypełniony i podpisany formularz należy do dnia 7 czerwca 2023 r.:

Opinie i uwagi zgłoszone po terminie lub przesłane w formie innej, niż na wskazanym formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie protokołu z konsultacji społecznych i podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.   

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach www.powiatslubicki.pl, w zakładce aktualności.

Tekst „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 - 2030”, pełna treść ogłoszenia oraz formularz konsultacyjny znajdują się w załącznikach poniżej:

pdfOgoszenie-o-konsultacjach.pdf257 KB

docxSTRATEGIA-POWIATU-SUBICKIEGO.-2023-2030_-wersja-do-konsultacji.docx1.28 MB

docxFormularz-konsultacyjny.docx25.51 KB

 

 

Udostępnij