Mieszkańcy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu za 2021 rok - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 528) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2021 rok” odbędzie się w dniu 28 czerwca br., podczas XL sesji Rady Powiatu Słubickiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20 - na parterze w Biurze Obsługi Interesanta, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport, tj. do 27 czerwca br. do godz. 16.00. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

pdfRaport-o-stanie-Powiatu-Subickiego-za-2021-rok.pdf18.55 MB

docxWzr-zgoszenia-do-udziau-w-debacie.docx24.63 KB

pdfWzr-zgoszenia-do-udziau-w-debacie.pdf183.09 KB

Udostępnij