Sprostowanie dotyczące tekstu zamieszczonego w styczniowym wydaniu "Wiadomości Powiatowych" - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W styczniowym wydaniu „Wiadomości Powiatowych” zamieszczony na str. 4 tekst „Ostatnia sesja w roku” zawierał pewne nieścisłości we fragmencie odnoszącym się do debaty Rady Powiatu Słubickiego, dotyczącej wygaśnięcia mandatu

radnego Roberta Tomczaka.
Wobec pominięcia części tekstu, pojawiła się informacja, iż „Podstawą podjęcia uchwały było naruszenie przez. R. Tomczaka przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Chodzi o wykorzystanie mienia powiatu, prowadząc działalność gospodarczą na własny rachunek”, przez co notatka ta nie oddaje w pełni intencji i uzasadnienia podjętej przez Radę Powiatu uchwały.

Informacja bowiem powinna brzmieć:

>Podstawą podjęcia uchwały miało być – jak czytamy w końcowym fragmencie jej uzasadnienia: „wykorzystanie mienia powiatu tytułem realizacji umowy z dnia 21 lipca 2015 roku” oraz „wykorzystanie mienia powiatu, prowadząc działalność gospodarczą na własny rachunek”.<

W pierwotnym tekście brakowało także informacji, że okoliczność ta nie została do tej pory potwierdzona orzeczeniem właściwego sądu.
Ponadto artykuł nie zawierał precyzyjnej wskazówki, iż przytoczona informacja, mimo iż pochodzi z uzasadnienia uchwały Rady Powiatu, nie jest wyrażonym przez redakcję poglądem.
Wobec zaistniałej oczywistej omyłki w edycji i druku owej informacji, redakcja zamieszcza niniejsze sprostowanie i przeprasza pana radnego Roberta Tomczaka oraz zainteresowane osoby i czytelników za niezamierzony błąd.

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny „Wiadomości Powiatowych”

Udostępnij