Zielona Przystań Powiatu - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

unia logo

unia logo1

 

 

Powiat Słubicki wraz z partnerem Spółdzielnią Socjalną Żywioły, realizuje projekt Zielona Przystań Powiatu.

Celem projektu jest zwiększenie oferowanych usług społecznych – opiekuńczych, asystenckich i zdrowotnych, z uwzględnieniem działań związanych ze zwalczaniem lub przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19) oraz rozwój infrastruktury usług społecznych w postaci utworzenia Domu Dziennego Pobytu w powiecie słubickim. Wspomagany będzie rozwój  usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem obejmiemy 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 80 kobiet i 30 mężczyzn. Wsparcie kierowane jest do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy.

Opieką objęliśmy osoby starsze, świadczymy usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania, wspieramy dzieci i młodzież, kierując do nich zajęcia podnoszące kompetencje, a także opiekujemy się osobami, które przeszły COVID-19. Wspieramy także tych, którzy uciekli
z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny i zdecydowali się zamieszkać na terenie powiatu

Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2022-30.06.2023.

Wartość projektu: 1 187 219,68 PLN

Kwota dofinansowania: 1 009 136,72 PLN

Naszym wspólnym celem jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
i zamieszkałych na terenie powiatu słubickiego. W ramach projektu uruchamiamy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – gdzie realizowane będą usługi społeczne – opiekuńcze, asystenckie oraz zdrowotne w środowisku lokalnym, świadczone na poziomie 5 gmin powiatu słubickiego.

DOM DZIENNEGO POBYTU Zielona Przystań w CYBINCE, który przeznaczony jest dla 20 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z udostępnieniem infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowania podopiecznych, pod względem społecznym i zdrowotnym

POWIATOWĄ AKADEMIĘ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (PARU), aby wspierać dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym będących pod opieką placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia – oferta przeznaczona jest dla dzieci z placówki opiekuńczo wychowawczej NASZA CHATA, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, świetlic środowiskowych, uchodźców z Ukrainy.

REHABILITACJA POCOVIDOWA UCZESTNIKÓW – działania zwiększające aktywność osób, które przeszły COVID-19 i odczuwają skutki choroby.

Zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Biuro Projektów i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. 95 777 0275

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice

Projekt Zielona Przystań Powiatu, dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnij