Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Powiat Słubicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”.

Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz usług mających na celu wdrożenie systemu informacji Powiatu Słubickiego, jako podstawy uruchomienia platformy e-Usług dla petentów Powiatu, tj.:

1) e-Słubice – wdrożenie w Starostwie elektronicznego obiegu dokumentów

2) e-Przewodnik – aplikacja na urządzenia mobilne wraz z lektorem, która umożliwia pobieranie informacji w różnych językach, dotyczących atrakcji turystycznych, zabytków i innych ciekawych miejsc na terenie Powiatu

3) e-Dziennik – elektroniczny dziennik lekcyjny wdrożony w pięciu szkołach, umożliwiający rodzicom bezpośredni wgląd w bieżące dane i postępy w nauce swoich dzieci.

4) m-Słubice – aplikacja mobilna pozwalająca na przekazywanie informacji dotyczących ostrzeżeń pogodowych, sytuacji kryzysowych, ważnych zapowiedzi oraz ciekawych wydarzeń

5) w ramach projektu zostanie zrealizowana dostawa infrastruktury serwerowej, sprzętu klienckiego dla pracowników obsługi beneficjenta projektu, sprzętu użytkowego do obsługi e-Usług, m.in. dostawa wpłatomatu, notebooków dla szkół, skanera archiwizacyjnego sieciowego.

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 01.03.2016

Zakończenie finansowej realizacji projektu: 30.09.2017

Wartość projektu: 1 451 707,50 PLN

W tym:

Środki z EFRR: 85% 

Środki z budżetu Powiatu: 15%

c49390c442

Udostępnij