Zdalna szkoła - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

baner zdalnaszkola

 

Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 70 000,00zł

Projekt realizowany w okresie od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 24 października 2020 r.

Dzięki uzyskanej dotacji do szkół trafi sprzęt do zdalnego nauczania. W projekcie zakupiono 28 laptopów, które zostaną przekazane do 5 powiatowych szkół:

Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

Laptopy mają umożliwić najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom realizację zdalnego nauczania.

Informacje o finansowaniu:

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Udostępnij