Aktualności dla organizacji pozarządowych - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Słubickiego podjął uchwałę o utworzeniu Powiatowej Rady Seniorów. Powiatowa Rada Seniorów jest zespołem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych, współpracuje z Zarządem Powiatu Słubickiego i Radnymi Powiatowymi w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i polityki senioralnej. Zgodnie z zapisami statutu Powiatowej Rady Seniorów, składa się ona z osób delegowanych z organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów. 

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy organizacje seniorskie, do zgłaszania swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Seniorów.

Zgłoszenia w terminie do 5 lutego 2018r., prosimy składać pisemnie na Karcie Zgłoszeń - druku będącym załącznikiem do statutu Powiatowej Rady Seniorów na adres :

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

Uchwała o utworzeniu Powiatowej Rady Seniorów wraz ze statutem oraz edytowalną Kartą Zgłoszenia jest dostępna na stornie internetowej powiatu www.powiatslubicki.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w dziale aktualności.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Słubicach w Wydziale Spraw Społecznych,  pok. nr 5 i 6, pod numerami telefonów 95 759 20 29, 95 759 20 28.

pdfuchwała w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Seniorów.pdf,1.15 MB

docxZał. do uchwały - Karta Zgłoszenia na członka Powiatowej Rady Seniorów.docx13.56 KB