Powiat - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 141 z dnia 07.12.2023 r. godz. 13.58 – gęsta mgła – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 141 z dnia 07.12.2023 r. godz. 13.58 – gęsta mgła – 1 stopień.

07.12.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 140 z dnia 07.12.2023 r. godz. 08.53– o opadach marznących – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 140 z dnia 07.12.2023 r. godz. 08.53– o opadach marznących – 1 stopień.

07.12.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Jak wyglądała aktywizacja zawodowa w powiecie słubickim w 2022 roku?

Jak wyglądała aktywizacja zawodowa w powiecie słubickim w 2022 roku?

06.12.2023
×There is no translation available.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 136 z dnia 06.12.2023 r. godz. 11.26 – o gęsta mgła – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 136 z dnia 06.12.2023 r. godz. 11.26 – o gęsta mgła – 1 stopień.

06.12.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 z dnia 05.12.2023 r. godz. 11.57 – o marznących opadach – 1 stopień

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 z dnia 05.12.2023 r. godz. 11.57 – o marznących opadach – 1 stopień

05.12.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Mikołajkowo u naszych seniorów

Mikołajkowo u naszych seniorów

05.12.2023
×There is no translation available.Czy nasi seniorzy byli w tym roku grzeczni? Chyba nikt…
Warsztaty pachnące świętami

Warsztaty pachnące świętami

01.12.2023
×There is no translation available.Przepiękne! Tak jednym słowem można określić bombki,…
Które apteki czynne w weekendowe noce?

Które apteki czynne w weekendowe noce?

01.12.2023
×There is no translation available.

Powiat

There is no translation available.

There is no translation available.

{tab Porządek sesji}

Porządek L sesji
Rady Powiatu Słubickiego
   w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja o bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w powiecie oraz sytuacji Szpitala Powiatowego w Słubicach.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

{tab Wykaz materiałów}

Projekt protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XLIX z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

pdfdruk-nr-1---protokol-z-sesji-5-kwietnia.pdf259.45 KB

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

pdfdruk-nr-2---sprawozdanie-z-dzialalnosci-Zarzadu.pdf295.65 KB

Informacja o bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w powiecie oraz sytuacji Szpitala Powiatowego w Słubicach.

pdfdruk-nr-3---info-o-szpitalu.pdf2.12 MB

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2017 rok.

pdfdruk-nr-4---sprawozdanie-z-dzialalnosci-ZDP.pdf1.21 MB

Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

pdfdruk-nr-5---sprawozdanie-z-realiz-progr-wspolpr-z-org-pozarzad.pdf384.73 KB

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki.

pdfdruk-nr-6---proj-uchw-w-spr-ustalenia-kryteriow-nagrod-dla-nauczycieli.pdf394.4 KB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2017 rok.

pdfdruk-nr-7---proj-uchw-w-spr-przyj-rekomendacji-dla-oceny-zasobow-pom-spol.pdf1.73 MB

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018.

pdfdruk-nr-8---proj-uchw-w-spr-zmiany-uchwaly-budzetowej.pdf175.5 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.

pdfdruk-nr-9---proj-uchw-w-spr-zmiany-wpf.pdf1.05 MB

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.