Remont drogi powiatowej nr 1252F na odcinku Urad - Świecko - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowita wartość projektu:  600 000 PLN

Dofinansowanie w ramach programu: 300 000 PLN

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 300 000 PLN

Remont ww. drogi ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia poprawi szorstkość nawierzchni, zamknie nieszczelności i zahamuje dalszą destrukcję nawierzchni. Remont nie wpłynie na zmianę żadnego 
z parametrów drogi.

Droga powiatowa nr 1252F, łącząca cztery miejscowości: Świecko, Rybocice, Kunice i Urad, jest z jednej strony drogą dojazdową 
do drogi krajowej nr 29 Słubice-Zielona Góra, z drugiej zaś strony łączy się w miejscowości Urad z drogą wojewódzką nr 134.

Droga w przypadku wystąpienia utrudnień ruchu stanowi również drogę alternatywną do drogi krajowej nr 29. W razie wystąpienia zagrożenia powodziowego jest drogą dojazdową, która docelowo prowadzi do koryta rzeki Odry.

Droga powiatowa użytkowana jest również przez turystów, ponieważ przebiega po niej szlak pn. "Górzyca-Kłopot. Transgraniczny szlak rowerowy Odra-Nysa (Łęgi Odrzańskie)", który prowadzi od Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy do Muzeum Bociana Białego w Kłopocie.

Kolejny projekt przedstawiony poniżej realizowany był przez Powiat Słubicki w ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Share