News - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Aktualności

There is no translation available.

      Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów w Słubicach zwołuje posiedzenie Rady na dzień 18 maja br., na goodz. 10.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach.

 Tematyka posiedzenia:

1-Omówienie projektu dokumentu programowego tj. Planu Zamierzeń Powiatowej Rady Seniorów w Słubicach na I kadencję 2018-2021.

2-Dyskusja nad Projektem, przyjęcie sugestii i poprawek do Planu Zamierzeń...

3-Podjęcie Uchwały w sprawie:przyjęcia dokumentów programowych  tj. Planu Zamierzeń Powiatowej Rady Seniorów w Słubicach na I kadencję 2018-2021.

4-Omówienie problemów z utworzeniem Ośrodka Geriatii w Torzymiu.

5-Podjęcie  apelu do władz wojewódzkich, samorządowych i NFZ poprzez uzyskanie poparcia – tj. podpisów członków stowarzyszeń, związków zrzeszających emerytów z terenu powiatu słubickiego popierających utworzenie OśrodkaGeriatrii w Lubuskim Szpitalu Pulmologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu.

6-Reprezentacja PRS we Frankfurcie i PRS Krosno Odrz.

7-Sprawy różne.    

                                                                                    

Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów

Barbara Kwiatkowska

There is no translation available.

11 maja Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Słubicach wziął udział w lubuskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie - organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

There is no translation available.

Czek opiekuńczy, asystent osób starszych, senioralny budżet obywatelski oraz 24-godzinny telefon zaufania - to tylko niektóre propozycje, jakie znalazły się w programie Platformy Obywatelskiej "Polska Seniora". 

There is no translation available.

Dominiko! Gratulujemy nagrody przyznanej przez starostę słubickiego! To w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół i placówek naszego powiatu. 

There is no translation available.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj:

 

pdfskan20180510-151726_0001.pdf110.23 KB

There is no translation available.

Starosta Słubicki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Gronowie, gmina Ośno Lubuskie, oznaczonej działką ewidencyjną nr 344, stanowiącej jezioro Imielno.

Przetarg odbędzie się 28 maja br. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach. Szczegóły przetargu w załączonym ogłoszeniu.

pdfogloszenie-o-przetargu.pdf73.33 KB

There is no translation available.

Wszystkim pielęgniarkom i położnym, z okazji ich święta życzymy sukcesów w pracy oraz satysfakcji z wyjątkowo odpowiedzialnej misji, jaką pełnią na rzecz pacjenta i polskiego systemu ochrony zdrowia.
Pielęgniarki i położne stanowią w Polsce jedną z najliczniejszych grup zawodowych, a praca jaką wykonują wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wyjątkowego poświęcenia i oddania. O sukcesie w tych zawodach decyduje profesjonalizm, wrażliwość, umiejętność współodczuwania oraz zrozumienia człowieka w jego cierpieniu. 
Pielęgniarka jest najbliżej chorego. To ona wie najlepiej, jak go pocieszyć i ukoić ból. Za to wszystko Wam dziękujemy.

Starosta Słubicki Marcin Jabłoński

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza

There is no translation available.

9 maja pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, na zaproszenie Stowarzyszenia Lebenshilfe Frankfurt Oder (instytucji pomocowej, która zajmuje się m.in. pomocą i wsparciem rodzin, opieką nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi), uczestniczyli we wspólnych obchodach Dnia Europy. 
- Lebenshilfe Frankfurt Oder zorganizowało festyn dla rodzin z dziećmi pod hasłem "Wspólnie tworzymy i ruszamy się", na który zostały zaproszone również rodziny zastępcze (wraz z dziećmi), znajdujące się pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mówi nam dyrektor PCPR Anna Gołębiowska.
Podczas festynu było mnóstwo atrakcji m.in. malowanie buziek, warsztaty plastyczne oraz konkurencje sportowe. Rodzice mogli spędzić czas na rozmowie, przy kawie i cieście. 
- Natomiast pracownicy PCPR-u mogli poznać charakter i specyfikę pracy instytucji pomocowej po stronie niemieckiej - podkreśla A. Gołębiowska.

Więcej zdjęć z festynu znajdziecie na naszym profilu na Facebook'u.

There is no translation available.

There is no translation available.