Majowa sesja Rady Powiatu za nami - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Jednym z pierwszych punktów wczorajszej sesji Rady Powiatu było przedstawienie działań zarządu powiatu w sprawie planów związanych z przeniesieniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasza Chata" z Cybinki do Słubic.


Powiatowy inspektor sanitarny przedstawił informację o stanie sanitarnym powiatu w ubiegłym roku, zaś komendant Powiatowej Straży Pożarnej - o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie przeciwpożarowym w minionym roku. 
Z kolei o tym, jak wyglądała sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2018 roku, opowiedział zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie powiatu słubickiego.

Share