Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229F na odcinku Słubice - Nowy Lubusz - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowita wartość projektu:  2 600 000 PLN

Dofinansowanie w ramach programu: 1 300 000 PLN

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 650 000 PLN

Wkład Gminy Słubice: 650 000 PLN

Decyzja o realizacji inwestycji jest wynikiem współpracy Powiatu Słubickiego i Gminy Słubice przy uwzględnieniu opinii i potrzeb mieszkańców miejscowości Nowy Lubusz oraz innych podmiotów. Obecnie istniejąca droga nr 1299F nie spełnia standardów ruchu drogowego i uniemożliwia dobrą komunikacje z istniejącą siecią dróg. Droga powiatowa nr 1299F będąca przedmiotem projektu stanowi z jednej strony drogę dojazdową do drogi krajowej nr 31 relacji Słubice-Kostrzyn n/Odrą-Szczecin a z drugiej strony stanowi jako jedyny w gminie Słubice dojazd do dużego odcinka wałów przeciwpowodziowych przy rzece Odrze. Stanowi ona również dojazd do ciągu ścieżek rowerowych przebiegających po wale przeciwpowodziowym, co wpływa pośrednio na rozwój turystyki.

Share