"Chcę być samodzielny. Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince" - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Beneficjent: Powiat Słubicki

Całkowita wartość projektu: 2,6 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 2,21 mln zł

Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza Inwestor poprzez realizację niniejszego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności województwa, a także podniesienie standardów życia Lubuszan, poprzez poprawę jakości usług instytucji pomocy społecznej w wyniku wyposażenia i modernizacji wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasza Chata" 
w Cybince.

Placówka realizuje zadania Powiatu przewidziane dla placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej i placówki wsparcia dziennego, w zakresie zapewnienia opieki i wychowania, dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz w zakresie tworzenia 
i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie, wynikające z ustawy regulującej pomoc społeczną.

Placówka Wielofunkcyjna "Nasza Chata" zapewnia czterdzieściorgu podopiecznym całodobową ciągłą opiekę i wychowanie, ale przede wszystkim poprzez stworzenie warunków zbliżonych do występujących w rodzinie naturalnej ma przygotować młodego człowieka do samodzielnego życia.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki realizował w latach 2007-2009, została podpisana w dniu 10 lipca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Słubicach.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 07.08.2009.

Zakres rzeczowy obejmował: przystosowanie pomieszczeń budynku Strażnicy Straży Granicznej na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej poprzez utworzenie 4 aneksów mieszkalnych.

Zadanie inwestycyjne, które przyczyniło się do zmiany użytkowania budynku straży granicznej na cele placówki wielofunkcyjnej, zostało zrealizowane w 3 etapach. Obejmowały one prace na zewnątrz obiektu, wewnątrz, a także elementy przebudowy - zostały dobudowane dwie zamknięte klatki schodowe.

Pierwszy etap robót budowlanych obejmował następujące działania:

-wykonanie elewacji zewnętrznej: ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm; malowanie tynków zewnętrznych;

-wymiana stolarki okiennej oraz odnowienie elementów towarzyszących;

-wymiana elementów drzwiowych: drzwi płytowe o szerokości umożliwiającej wychowankom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się z zewnątrz do obiektu;

-prace dachowe: odwodnienie stropodachu - rynny i rury spustowe z PCV; pokrycie stropodachu - papą termozgrzewalną,

-wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku szerokości 50cm z kostki betonowej polbruk.

W drugim etapie realizacji projektu roboty budowlane obejmowały w szczególności:

-wykonanie kotłowni i zmianę systemu centralnego ogrzewania na gazowe wraz z montażem pieca c.o.;

-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową;

-montaż instalacji solarnej;

-przebudowę części pomieszczeń w sutenerze na pomieszczenia gospodarcze oraz na parterze i I piętrze na pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków;

-przebudowę części pomieszczeń na parterze na pomieszczenia administracyjne;

-wykonanie instalacji gazowej, zimnej i ciepłej wody oraz instalacji sanitarnej.

Przedmiotem trzeciego etapu robót związanych z przystosowaniem części budynku na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasza Chata", było w szczególności:

- wykonanie instalacji elektrycznej;

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;

- instalacji połączeń wyrównawczych;

- instalacji telewizji użytkowej;

- instalacji systemu oddymiania;

- instalacji piorunochronnej;

- instalacja przeciwprzepięciowej;

- oświetlenie zewnętrzne.

W ramach ww. etapu wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zostały wykonane następujące roboty ogólnobudowlane (m.in. tynkarskie i posadzkowe):

  1. 1. Ściany: wymalowanie farbą lateksową i farbą emulsyjną (4 806,76 m2) w pomieszczeniach sanitarnych, pralniach, kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach porządkowych, na ścianach położone zostały płytki ceramiczne.
  2. 2. Sufity: wyrównane zostały płytami gipsowo- kartonowymi.
  3. 3. Posadzki: wykonanie nowych podłóg i posadzek.

Placówka została wyposażona w nowe środki trwałe: sprzęt komputerowy, szafka pod kserokopiarkę, kserokopiarkę, książki, zestawy wypoczynkowe - wersalki, meble, sprzęt RTV i AGD, oświetlenie, art. papiernicze, art. gospodarstwa domowego, zegary, lustra, wieszaki, rowery, art. aportowe, gry planszowe.

W ramach realizowanego projektu prowadzone były działania promocyjne, do których zaliczyć można m.in.: stworzenie strony internetowej placówki, produkcja filmu reklamowego przedstawiającego m.in. uroczyste otwarcie placówki oraz życie codzienne wychowanków, ogłoszenia o wdrażanym projekcie w prasie oraz telewizji regionalnej.

Share