Polsko - Niemieckie Centrum Wspierania - Zawodowego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw -"Fabryka Młodzieży". - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Wartość kontraktu netto: 310.939,62 Euro

Udział Phare: 217.300 Euro

Ostateczny koszt robót brutto - 348.509,96 Euro

Projekt realizowany w latach 2004-2005 obejmował adaptację i modernizację budynku warsztatów szkolnych, polegające na przystosowaniu istniejącego obiektu do prowadzenia działalności dwu niezależnych organizacyjnie placówek dydaktycznych tj. działalności szkoły technicznej oraz nowo powstałego Polsko - Niemieckiego Centrum Wspierania - Zawodowego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  -"Fabryka Młodzieży". Wykonano roboty budowlane, w wyniku których dokonano podziału obiektu nową ścianą w  istniejącym holu wejściowym na całej wysokości budynku, utworzono dwa niezależne wejścia do obiektu oraz przystosowano istniejący układ ścian wewnętrznych do zakładanych funkcji  tj. nowe zaplecza socjalne dla obu szkół, pomieszczenia aktywności  sportowej  dla  uczniów  obu  jednostek  tj. strzelnicy  sportowej  i salki gimnastycznej. W części "Fabryki" utworzono pomieszczenia produkcyjne połączone przejściami z rozsuwanymi wrotami, dodatkowe pomieszczenia biurowe oraz  pomieszczenie  ze  schodami na przeszkloną antresolę przeznaczoną na stanowiska projektowania komputerowego i z widokiem na halę  maszyn. Obiekt został docieplony, odnowiono pomieszczenia - wykonano nowe posadzki, dokonano malowania ścian, całkowicie wymieniono istniejącą stolarkę okienną  i drzwiową  oraz wykonano sufity podwieszane o różnych wysokościach, a także wykonano całkowicie nowe instalacje sanitarne i elektryczne z rozdziałem ich zasilania.

Realizacja przedsięwzięcia była początkiem realizacji kolejnego projektu, którego beneficjentem był Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., polegającego na zakupie maszyn specjalistycznych oraz prowadzeniu kształcenia i szkolenia na kierunkach poszukiwanych na rynku pracy, tj. m.in. mechatronika oraz elektronika systemów telekomunikacyjnych.


W związku z przygranicznym położeniem ważną rolę dla powiatu odgrywa współpraca zagraniczna. Powiat Słubicki współpracuje z powiatami po drugiej stronie Odry, od 2000 roku z Powiatem Marchijsko-Odrzańskim, a od 2005 roku z Powiatem Odra-Szprewa oraz Powiatem Grodzkim Frankfurt nad Odrą. Na mocy porozumień powiaty partnerskie prowadzą wymianę doświadczeń pracowników samorządowych i radnych, współpracują m.in. w zakresie: sportu, kultury i edukacji, ochrony przeciwpożarowej, wspierają kontakty pomiędzy różnymi organizacjami i instytucjami oraz realizują wspólne projekty.

Poniżej przedstawione zostały projekty zrealizowane w latach 2005-2007 z partnerami niemieckimi. Pierwszy z nich został został dofinansowany ze środków przedakcesyjnych Phare CBC, natomiast pozostałe w ramach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA.

Share