Wielka woda przestanie wkrótce nam zagrażać! - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

M.in. omówienie harmonogramu prac prowadzonych w ramach projektu pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice. Rozbudowa istniejącego wału rzeki Odry i budowa wału okrężnego wraz z przebudową sieci energetycznych,

telekomunikacyjnych oraz infrastruktury IMGW”, było celem zwołanego wczoraj przez starostę kolejnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oprócz członków zespołu, wzięli w nim udział przedstawiciele z gmin powiatu, zajmujący się problematyką zarządzania kryzysowego oraz zaproszeni goście.

Nocne prace od strony Odry

Przedstawiciel wykonawcy Energopol S.A. Szczecin Sławomir Ramski omówił harmonogram prac. Mówił także o wpływie prowadzonych prac na bezpieczeństwo mieszkańców Słubic. 
Aby prace przebiegały w bezpieczny sposób, dostawy dużych elementów - tzw. ścian Larsena oraz przesłon, realizowane będą nocą. Poza tym, w miarę możliwości, transport w rejonie budowy odbywać się będzie od strony Odry, natomiast same prace wykonywane będą w godz. 6.00-22.00. Potrwać mają aż 45 miesięcy - to w związku z ograniczeniami wynikającymi z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Podsumowując temat starosta podkreślił, że bardzo istotną sprawą jest wymiana informacji mających wpływ na mieszkańców Słubic, tak, aby wieści o postępach prac otrzymywali na bieżąco.
Kolejne zagadnienie poruszone podczas posiedzenia poświęcono szczegółowemu omówieniu procedur związanych z reagowaniem samorządów, służb, inspekcji i straży szczebla gminnego i powiatowego w sytuacji zagrożenia powodziowego oraz zabezpieczenia logistycznego prowadzonych działań.

Gigantyczna inwestycja

Przypomnijmy: w Słubicach zostaną wykonane prace poprawiające ochronę przeciwpowodziową miasta. Będzie to przede wszystkim wzmocnienie istniejących nadodrzańskich wałów na długości 5,5 km (odcinek Odry od 582,5 do 588,0 km) oraz budowa nowego wału okrężnego długości około 5,9 km. Ponadto odtworzona będzie Racza Struga na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin. Planowana jest także odbudowa Czarnego Kanału na długości około 4156 metrów. 
Całość robót powinna zamknąć się w 113 mln zł, a zdecydowana większość środków pochodzi z Banku Światowego oraz pieniędzy rządowych.

Share