"Wnuczęta w dobrych rękach" szansą na powrót do zawodowego życia - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

O zaletach projektu „ Wnuczęta w dobrych rękach" opowiadał w piątek mieszkańcom powiatu słubickiego Paweł Mrożek ze Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost” w Świebodzinie. 


Czym jest ów projekt? - To odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo - mówi P. Mrożek.
Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych.
Założono, że osoby biorące udział w projekcie zdobędą zatrudnienie, założą działalność gospodarczą lub utworzą spółdzielnię socjalną po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych w zakresie opieki nad osobą zależną oraz otrzymają wsparcie specjalistyczne i stypendia szkoleniowe.
Grupa docelowa to osoby bezrobotne 50+, sprawujące opiekę nad swoimi wnukami do lat 4, w zastępstwie pracujących rodziców dzieci, emeryci 50+ sprawujący opiekę nad swoimi wnukami do lat 4, w zastępstwie pracujących rodziców dzieci, wyrażający wolę dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osoby z najbliższego otoczenia.
A jakie wsparcie oferuje program dla jego uczestników? Przewidziano indywidualne programy aktywizacji opracowane przez psychologów oraz doradców zawodowych. Będą też kursy lub szkolenia zawodowe, dotyczące opieki nad osobami zależnymi. Nie zabraknie wsparcia społecznego i socjalnego, zajęć animacyjnych dla otoczenia oraz stypendium szkoleniowego.
W piątkowym spotkaniu, prócz mieszkańców naszego powiatu, uczestniczyli także: wicestarosta Leopold Owsiak, członkowie zarządu powiatu: Amelia Szołtun i Danuta Sawicka oraz przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów Barbara Kwiatkowska. Więcej zdjęć znajdziecie na naszym profilu na Facebooku.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać tutaj:
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin, tel.512 945 580, Paweł Mrożek

Share