Udało się! Mamy prawie 3 miliony złotych na uruchomienie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów! - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.


Powiat słubicki pozyskał te środki dzięki projektowi „Opiekuńcze skrzydła powiatu”. Odpowiedni wniosek podpisano i złożono jeszcze w grudniu (na zdjęciu). Potem klika miesięcy niepewności i… mamy to! Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze dofinansował nasz projekt kwotą aż 2,8 mln zł!

Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców

Czym są owe „Opiekuńcze skrzydła powiatu”? To projekt, który pozwoli na uruchomienie w Słubicach, z inicjatywy zarządu powiatu, Domu Dziennego Pobytu Seniora. Znajdzie się w nim miejsce dla dwudziestu pensjonariuszy, a dzięki projektowi nasi seniorzy będą brać udział w różnych zajęciach, np. muzycznych, kulinarnych, a także w terapii, np. terapeuty ręki, rehabilitanta czy psychologa. 
- Tworząc takie miejsce mieliśmy na uwadze kilka ważnych celów. Nasi seniorzy będą mieli wreszcie swoją przestrzeń, gdzie, otoczeni fachową opieką, będą mogli się spotykać i miło spędzać czas. Będą mogli tu także rozmawiać o swoich inicjatywach, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom naszego powiatu – nie kryje radości starosta Marcin Jabłoński, który przypomina, że powiatowi udało się pozyskać dofinansowanie Domu Dziennego Pobytu Seniora także z innych źródeł: z rządowego program Senior+ przyznano 300 tys. zł na prace budowlane i wyposażenie placówki, zaś PFRON przekazał ok. 36 tys. zł na remont łazienek w nowym obiekcie.
- Dzięki temu projektowi znacznie podniesie się jakość wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a także ich opiekunów – mówi Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum, która w imieniu powiatu słubickiego przygotowała wniosek i złożyła projekt.

Usługi opiekuńcze i poradnictwo

Jednak „Opiekuńcze skrzydła powiatu” to nie tylko Dom Dziennego Pobytu Seniora. Prócz powiatu słubickiego projekt ten będzie realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Rzepinie, gminie Cybinka i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cybince oraz Stowarzyszeniem po PROstu ze Słubic. Dzięki współpracy z tyloma partnerami, w powiecie słubickim zorganizowany zostanie system świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób, które ich potrzebują. Usługi te świadczone będą na terenie wszystkich pięciu gmin. Oprócz tego opiekunowie przejdą szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. 
Ponadto przy słubickim DDP powstanie Klub Seniora, a drugi, działający już w Cybince otrzyma dodatkowe wsparcie. W takim klubie seniorzy będą mogli brać udział np. w warsztatach i kursach językowych, komputerowych, koncertach, wycieczkach, muzykoterapii, itp. 
„Opiekuńcze skrzydła powiatu” obejmą także stowarzyszenie Po PROstu. Tutaj będą prowadzone szkolenia i poradnictwo dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem. Z kolei rodzice będą mogli skorzystać z porad i wsparcia przy rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego.

Share