Kwietniowa sesja Rady Powiatu za nami - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

O tym, jak wygląda kwestia związana z ochroną zdrowia w naszym powiecie oraz w jakiej sytuacji znajduje się słubicki szpital, a także o jego planach na przyszłość, opowiadała podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu prezes lecznicy Małgorzata Krasowska - Marczyk. 


Głos w sprawie słubickiego szpitala zabrał także burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, który wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Olejniczakiem gościł na wczorajszej sesji. 
W jej dalszej części przedstawiono radnym dwa sprawozdania: z działalności w ubiegłym roku Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacji programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. 
Podjęto uchwały: 
- w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat słubicki; 
- w sprawie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu słubickiego za 2017 r.;
- w sprawie zmiany uchwały uchwały budżetowej powiatu słubickiego na 2018 r.;
- w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026.

Share