Kwietniowa sesja Rady Powiatu za nami - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 5 kwietnia, przedstawiono kilka sprawozdań z ubiegłorocznych działalności powiatowych instytucji, takich jak: placówka wychowawczo - opiekuńcza "Nasza Chata" w

Cybince, Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego czy Komenda Powiatowa Policji (wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zeszłym roku).
Radni podjęli uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej, działającej przy Radzie Powiatu, 
- w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na które przeznacza się środku z PFRON-u,
- w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słubickiego w 2018 r.

Share