Kolejny sukces powiatu słubickiego - w trosce o użytkowników dróg. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Niedawno pisaliśmy o uzyskaniu przez powiat słubicki środków z funduszy europejskich na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w gminie Cybinka i Górzyca, na które starosta Marcin Jabłoński wraz z zarządem powiatu podpisali umowy

z wojewodą lubuskim, a już mamy informację o kolejnym sukcesie – pozyskano około 3.300.000 EUR na przebudowę dróg.

Tym razem z programu INTERREG V  2014-2020, między innymi, na bardzo ważną inwestycję – droga powiatowa z Nowych Biskupic do Rzepina. "Chyba każdy mieszkaniec powiatu  poruszający się pojazdem drogowym miał okazję doznać średniej przyjemności poruszania się tą drogą. Jej przebudowa znacząco poprawi komfort jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwo poruszających się nią osób.” – podkreśla starosta Marcin Jabłoński.

Pieniądze pozyskano w ramach wspólnego polsko – niemieckiego projektu, którego stroną wiodącą jest Powiat Słubicki, a partnerem niemiecki powiat  Odra – Szprewa. W sumie partnerzy otrzymają około 3.300.000 EUR na dwie drogi. Po stronie polskiej droga  nr 1254F o długości 8.7 km – doskonale nam znana i opisana powyżej i po stronie niemieckiej droga nr K6755 o długości 3.7 km. Obie mają funkcję ponadregionalną oraz transgraniczną. Droga powiatowa 1254F to jedyny alternatywny dojazd do autostrady A2 w Polsce, a droga K6755 do autostrad A10 i A12 w Niemczech. Z punktu widzenia gospodarki obie drogi mają bardzo istotne znaczenie dla obu regionów.

Share