O ubiegłorocznej pracy policji i o problemie narkomanii - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach z działalności w roku 2017 oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu - to główne punkty drugiego w tym roku posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, które odbyło się 22 marca. Spotkanie poprowadził przewodniczący komisji - starosta Marcin Jabłoński. 
Pracę policji w ubiegłym roku komisja oceniła jednogłośnie pozytywnie poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. 
W dalszej części rozmawiano m.in. o problemie narkomanii oraz działaniach podejmowanych w celu jej ograniczania.

Share