Umowy na dofinansowanie remontu dróg powiatowych już podpisane, a przetargi ogłoszone! - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

-Te inwestycje pokazują, jak ważna dla mieszkańców naszego powiatu jest jego współpraca z gminami - podkreślał w czwartek starosta Marcin Jabłoński, podczas podpisywania umów na dofinansowanie przebudowy i remontu dwóch dróg

powiatowych. 

Zgadzali się z nimi szefowie gmin, na terenie których biegną owe drogi: burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk oraz Ośna Lubuskiego - Stanisław Kozłowski.
Łączna wartość projektów to blisko 2 miliony 600 tysięcy złotych!

W gminie Cybinka...

Przypomnijmy: pierwsza inwestycja to remont 1,5 - kilometrowego odcinka od drogi krajowej nr 29, prowadzącego przez Kłopot i Krzesin do granicy powiatu (Ten etap obejmuje odcinek od km 7+980 do km 9+400). To jednak nie wszystko.
- Jezdnia będzie poszerzona z czterech do sześciu metrów, odbudowane będą przydrożne rowy, powstaną też perony autobusowe– wylicza Jan Stachowiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Jest to kolejny etap prac i kontynuacja wcześniejszego zadania wykonanego w 2015 r. na odcinku 3,83 km.
Całkowita wartość remontu to 1.403.927 zł. Połowę tej kwoty udało się pozyskać ze środków unijnych, z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
Drugą połową, czyli ponad 700 tys. zł, podzielą się: powiat słubicki oraz gmina Cybinka. Każdy z samorządów przeznaczy na inwestycję ze swoich środków ponad 350 tys. zł.

...i w gminie Ośno Lubuskie

Przebudowana też zostanie droga powiatowa ze Smogór do Boczowa, od skrzyżowania drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej nr 92, na odcinku 1,37 km (w km od 2+430 do km 3+800). Tu także jezdnia doczeka się poszerzenia. Ponadto odbudowane zostaną rowy przydrożne, będą perony autobusowe, zaś w samych Smogórach powstanie 80-metrowy chodnik. Całkowity koszt prac to 1.187.466 zł, z czego 593.733 zł to pieniądze z Unii Europejskiej. Połowę z nich - 296.866 zł otrzymał na inwestycję powiat słubicki, tyle samo zaś gmina Ośno Lubuskie.

Zielone światło dla obu inwestycji

Umowy na dofinansowanie podpisali 13 marca z wojewodą Władysławem Dajczakiem starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Anny Górskiej. Przetargi na realizację prac zostały już ogłoszone.

Share