Uwaga! Wkrótce wejdzie w życie nowy obowiązek dla właścicieli pojazdów. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Dotychczas nabywcy używanych samochodów mieli prawo zgłosić nabycie pojazdu, nie składając wniosku o jego rejestrację. Jednak od 1 stycznia 2024 r. obowiązek ten zostaje zniesiony. Każda osoba, która kupi lub odziedziczy używany samochód, będzie musiała go zarejestrować w ciągu 30 dni od daty nabycia lub dziedziczenia.

 • Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu w Polsce lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej lub sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Rejestracji pojazdu nabytego w drodze spadku należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Osoby, które nie zawiadomią starosty o zbyciu pojazdu w odpowiednim terminie, będą natomiast podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Oto wysokość przewidzianych kar:

 • Osoby fizyczne, które nie złożą wniosku o rejestrację samochodu w ciągu 30 dni od daty zakupu, zostaną ukarane grzywną w wysokości 500 zł.
 • Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 90 dni, zapłacą karę w wysokości 1000 zł.
 • Jeżeli osoba fizyczna nie złoży wniosku o rejestrację w ciągu 180 dni od zakupu pojazdu, grzywna wzrośnie do 1000 zł.
 • Osoby, które nie zarejestrują odziedziczonego pojazdu w ciągu 180 dni, zostaną obciążone karą w wysokości 2000 zł.
 • Właściciele, którzy nie poinformują odpowiednich służb o zbyciu pojazdu, zostaną ukarani kwotą 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Przypominamy też naszym mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg i można je:

 • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP:

Adres ePUAP: /starostwoslubice/skrytka,

Adres e-Doręczeń: AE:PL-75797-46321-VJHJC-20

 • przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice,
 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) starostwa, w budynku przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice.

Share