Zaczynamy przygotowania do zimy - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Omówienie przygotowania gmin i powiatowych służb do nadchodzącej zimy - to główny temat posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał dziś starosta Leszek Bajon. Obecni byli przedstawiciele gmin powiatu, funkcjonariusze policji i straży pożarnej oraz szefowie powiatowych jednostek.

Rozmawiano o zapewnieniu przejezdności dróg w razie intensywnych opadów śniegu oraz o bezpieczeństwie dużych budynków o płaskim dachu. Była też mowa o zapobieganiu odmrożeniom u dzieci i młodzieży, ponadto omówiono działania prewencyjne i informacyjne, dotyczące zagrożeń wynikających z rozpoczęcia okresu grzewczego.

Szczególny akcent położono na zagadnienia związane z udzielaniem pomocy osobom starszym, samotnym i chorym. Omówiono też działania prewencyjne w stosunku do osób bezdomnych, z zapewnieniem im schronienia na czele. Rozmawiano także o akcji lodołamania na Odrze, by podczas zimy zapobiec powodzi.

Ponadto wysłuchano informacji szefa Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie, a powiatowy lekarz weterynarii poruszył temat występowania i zwalczania ptasiej grypy, wścieklizny oraz afrykańskiego pomoru świń.

Share