Podczas pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Seniorów wybrano jej zarząd - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

- Powiatowa Rada Seniorów powstała po to, by jej członkowie mogli nam, jako zarządowi powiatu, podpowiedzieć, na co wydać środki przeznaczone dla środowisk senioralnych lub doradzić w kwestiach szczegółów składnych przez nas

projektów. To wszystko po to, bo jak najpełniej zaspokoić państwa potrzeby - mówił dziś, podczas inauguracji pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Seniorów starosta Marcin Jabłoński. Towarzyszyli mu wicestarosta Leopold Owsiak oraz członkowie zarządu: Amelia Szołtun i Danuta Sawicka.

To osoby, którym chce się chcieć

Przypomnijmy: Powiatowa Rada Seniorów została powołana przez zarząd powiatu 25 stycznia. Jest to zespół doradczy, konsultacyjny i inicjatywny, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych, będzie współpracować z zarządem powiatu i powiatowymi radnymi w zakresie ważnych spraw lokalnych, a w szczególności dotyczących planowania i polityki senioralnej.
Zgodnie z zapisami statutu Powiatowej Rady Seniorów, składa się ona z osób delegowanych z organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów.
Organizacje te wskazały swoich przedstawicieli, którzy zasiedli w radzie. A oto jej skład:
1. Maria Grobelna – Kordas - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Słubicach
2. Jan Nowak - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Słubicach
3. Danuta Siembida - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Słubicach
4. Barbara Kwiatkowska - Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich
5. Krystyna Boberska - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
6. Emilia Rodzianowska - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
7. Andrzej Pych - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Słoneczko”
8. Grażyna Dereń - „Lepsze Jutro Wsi Lubiechnia Wielka”
9. Jan Skałecki - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej – Regionalny Klub Seniorów i Sympatyków w Kowalowie
10. Janusz Lange - Stowarzyszenie „ Przystań” - Słubice
11. Wanda Lipowicz - Stowarzyszenie Lebuser Ziemia – Słubice
12. Romualda Frydrych - Klub Abstynenta „Droga” – Rzepin.

Zarząd Rady już wybrany!

Zgodnie ze statutem nowo powołanej Powiatowej Rady Seniorów, jej przewodniczącego wybrał zarząd powiatu. 
Radzie przewodniczyć będzie Barbara Kwiatkowska ze Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich. 
- Jej doświadczenie i znajomość samorządu oraz problemów osób starszych wykracza poza granice miejscowości, którą reprezentuje - uzasadniali swój wybór starosta oraz członkowie zarządu powiatu.
Następnie przyszedł czas na wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. W tajnym głosowaniu, jednogłośnie, na wiceszefa Rady wybrano Marię Grobelną - Kordas, zaś na sekretarza - Krystynę Boberską.
- Życzymy wiele wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych zadań na rzecz społeczności seniorów. 
Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem zrealizujemy zadania, jakie stawia przed sobą nowo powołana Powiatowa Rada Seniorów - przeczytali jej członkowie w liście gratulacyjnym, który otrzymali od starosty.
Dołączamy się do życzeń!

A poza tym...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Powiatowej Rady Seniorów dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Gołębiowska opowiedziała o rychłym utworzeniu w Słubicach Domu Opieki Dziennej dla seniorów, a Marta Rusek z Frankfurcko - Słubickiego Centrum Kooperacji zachęciła do udziału w obchodach Dnia Europy, które odbędą się 9 maja.

Więcej zdjęć z dzisiejszego posiedzenia Powiatowej Rady Seniorów znajdziecie na naszym profilu na Facebook'u.

Share