Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego projektu "Aktywny samorząd" - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Uprzejmie informujemy, iż Powiat Słubicki kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką odpowiedzialną 
za wykonywanie

zadań w ramach Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

W związku z powyższym przypominamy, że od dnia 1 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób posiadających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej. W ramach ww. programu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki, obejmujących:

  • ·        Opłatę za naukę(czesne)
  • ·        Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia(inne wydatki związane 
    z pobieraniem nauki)

Wnioski o dofinansowanie nauki w semestrze letnim roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 przyjmowane będą do dnia 30 marca 2018 r.

Więcej informacji o programie można uzyskać:

- w siedzibie PCPR w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

- pod nr telefonu 95 758 21 40 wew. 23

- na stronie internetowej www.centrumslubice.pl

Share