Ruszyła rekrutacja do programu Lokalny Animator Sportu 2023 - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Celem programu „Lokalny Animator Sportu” jest jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez jednostki samorządu terytorialnego, zarządzające boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy czy instruktorzy.

Więcej informacji o programie znajduje się tutaj:

https://programorlik.pl/ 

Share