Wkrótce rusza nabór wniosków o stypendium w ramach projektu Lubuscy Zawodowcy - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Zarząd Województwa Lubuskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 12 do 23 września 2022 roku.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023 powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/ 

2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami

 Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 30 września 2022 r.) na jeden z poniżej podanych adresów: 

  • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
  • Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

Uwaga: Za termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium uznaje się datę jego wpływu w wersji elektronicznej złożonej poprzez Generator wniosków.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski niezłożone poprzez Generator wniosków do dnia 23 września 2022 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

  • Więcej informacji o projekcie:

https://www.lubuskie.pl/cms/354/informacje_o_projekcie_zawodowcy

  • Dokumenty do pobrania:

https://www.lubuskie.pl/cms/356/dokumenty_do_pobrania_zawodowcy

  • Dane kontaktowe:

https://www.lubuskie.pl/cms/114/kontakt

Share