Maria Jaworska pierwszą tegoroczną laureatką nagrody starosty słubickiego „Człowiek w służbie powiatu”! - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Ponad czterdzieści lat pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiło, że zdobyła wśród swoich podopiecznych sympatię i szacunek. Przez niemal połowę swej kariery zawodowej pełniła funkcję dyrektora bądź wicedyrektora szkoły. Pod jej kierunkiem uczniowie uzyskiwali coraz lepsze wyniki maturalne, osiągali sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana – wystarczy wspomnieć o Nagrodzie Kuratora Oświaty, Medalu Zasłużonych dla Województwa Gorzowskiego czy Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie radna wojewódzka, przewodniczy pracom Komisji Kultury Edukacji Sportu i Turystyki w sejmiku. Jest aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 43 lata służby instruktorskiej pełniła wiele funkcji w Hufcu Słubice i Chorągwi Ziemi Lubuskiej.

Dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach Maria Jaworska, bo o niej mowa, odebrała dziś z rąk starosty Leszka Bajona medal „Człowiek w służbie powiatu”. Stało się to podczas uroczystości, zorganizowanej na cześć pani Marii, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Laudację odczytał wicestarosta Robert Włodek, gratulacje laureatce złożyli także: członek zarządu województwa Marcin Jabłoński oraz Kazimiera Jakubowska, szefowa Powiatowej Rady Kobiet, która zgłosiła panią Marię do nagrody starosty.

Dziękujemy za wszystko i życzymy samych wspaniałości na dalszej drodze!

Share