Standardy ochrony danych osobowych winny dotyczyć wszystkich, także uchodżców z Ukrainy - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Wszelkie działania podejmowane na rzecz obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, powinny odbywać się z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Niosąc pomoc uchodźcom z Ukrainy należy odpowiednio wyważyć ingerowanie w prawa podstawowe, w tym prawo do prywatności. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o przepisach ogólnego rozporządzenia (RODO) przygotował specjalny materiał poradnikowy, który przybliża uchodźcom z Ukrainy prawa, jakie im przysługują na gruncie RODO i tłumaczy, w jaki sposób z tych praw korzystać - w załączniku. Wskazówki te zostały przygotowane w języku ukraińskim i języku angielskim. Urząd uruchomił także specjalny adres e-mail, pod którym obywatele Ukrainy przebywający w Polsce, będą mogli uzyskać wszelkie informacje w tym zakresie – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (aktywny w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00).

pdfPoradnik-dla-obywateli-Ukrainy-dot.-ochrony-danych-osobowych.pdf480.21 KB

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2329

Share