Słubicki szpital staje się ponownie lecznicą covidową - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy!

Decyzją wojewody lubuskiego z 26 listopada Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach od 30 listopada do odwołania będzie pełnił rolę szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19. Zaznaczmy, że zarząd lecznicy, zgodnie z przysługującym mu prawem, zamierza odwołać się od ww. decyzji. Trzeba jednak przypomnieć, że złożone poprzednim razem odwołanie okazało się bezskuteczne.

 

Zgodnie z tą decyzją nasz szpital będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 85 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Z tego względu zawieszona zostaje działalność wszystkich oddziałów szpitalnych, z wyjątkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Działalność poradni przyszpitalnych w tym poradni zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza, rehabilitacji, laboratorium, pracowni RTG, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Słubicach pozostaje bez zmian.

Poradnia Preluksacyjna, czynna w czwartki, w godz. 13.30 - 15.00 (rejestracja 8.00-14.00 tel. 95 758 2071 wew. 354), zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza.

W JAKI SPOSÓB SZPITAL BĘDZIE UDZIELAŁ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH?

W wydzielonej strefie „czystej” w głównym budynku szpitala bez zmian będzie funkcjonować:

 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, czynna w poniedziałek, czwartek i piątek, w godz. 8.00-14.00, tel. 501 211 468;
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, czynna we wtorek i środę, w godz. 9.00-13.00, tel. 501 211 468;
 • Pracownia Endoskopii - czynna pn-pt od 7.30 do 14.00, tel. 95 750 14 08;
 • Laboratorium Diagnostyczne – codziennie w godz. 7.30–11.00. Odbiór wyników badań do godz. 14.00, tel. 95 750 14 09;
 • Pracownia RTG –  czynna pn-pt od 7.30 do 14.00, tel. 95 750 14 06;
 • Nocna i świąteczna opieka medyczna, czynna od 18.00 – 8.00 w dni powszednie i w godz 8.00-8.00 w dni wolne od pracy, niedziele i święta, tel. 501 197 500;
 • Lokalizacja ww. komórek organizacyjnych pozostaje bez zmian (parter budynku głównego szpitala).
 • W celu zapewnienia Państwu bezpiecznych warunków korzystania z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych jak i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zmuszeni jesteśmy wprowadzić pewne ograniczenia, tj.:
 • Wszyscy pacjenci chcący skorzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w strefie czystej szpitala obowiązkowo będą poddani wstępnemu badaniu (triaż), tj. pomiarowi temperatury i wypełnieniu ankiety. Miejsce: biały kontener przed wejściem do szpitala.
 • Ruch pacjentów w strefie czystej regulowany będzie przy wejściu na hol główny szpitala.
 • W holu nie powinna przebywać więcej niż jedna osoba oczekująca, przypadająca na jeden gabinet.

INFORMACJE DODATKOWE

 • OPERACJE PLANOWE – wszystkie planowane zabiegi są odwołane. W tej sprawie będziemy się z państwem kontaktować telefonicznie.
 • NAGŁE PRZYPADKI – w nagłych przypadkach prosimy dzwonić na numer 112. Dyspozytor zadecyduje, do jakiego szpitala zostanie przewieziony pacjent lub udać się do SOR.

W razie jakichkolwiek zmian, dotyczących m.in. godzin przyjęć pacjentów, telefonów kontaktowych itp., będziemy informować na bieżąco.

Share