Jak wyglądała tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie słubickim? - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

206 kategorii zdrowia „A", żadnej kategorii „B”, 18 kategorii „D" i 8 kategorii „E" - tak w skrócie przedstawiają się wyniki tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie słubickim.

Rozpoczęła się ona 30 sierpnia, a zakończyła dzisiaj, kiedy to w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej odbyło się spotkanie podsumowujące - obecny na nim wicestarosta Robert Włodek podziękował komisji za sprawną pracę, a zwłaszcza jej szefowej Jadwidze Caban-Korbas. Pani Jadwiga odebrała również pamiątkowy medal od wojskowego komendanta uzupełnień w Gorzowie Wlkp. ppłk. Adama Kotaraka. Brawo!

Kogo obejmowała tegoroczna kwalifikacja wojskowa?

  • Wezwano mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • Przebadano także osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
  • Nie zabrakło również pań urodzonych w latach 1997-2002, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
  • Ponadto wezwano osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego.
  • Sporządzono 6 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez policję.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Słubicach stawiło się 86,6 proc. wezwanych rocznika 2002 i 56,69 proc. z roczników starszych. Dziękujemy za sprawne przeprowadzenie kwalifikacji i do zobaczenia za rok!

Share