Jak w naszej poradni realizowany jest rządowy program "Za życiem"? - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Niedawni pisaliśmy o tym, że powiat słubicki, w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przystąpił do programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Przypomnijmy: W jego ramach w internacie

Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach powstały dwa pokoje dla będących w trudnej sytuacji uczennic w ciąży.
W ramach porozumienia, w latach 2017-2021 powiat otrzyma na realizację zadania 301.240 zł, z czego 12.400 zł dostanie Zespół Szkół Technicznych, a 288.840 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach. 
Kilkanaście dni temu byliśmy już w internacie ZST, dziś natomiast, wraz z członkiem zarządu powiatu Amelią Szołtun oraz głównym specjalistą ds. oświaty w starostwie Urszulą Zakowicz odwiedziliśmy Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, by dowiedzieć się, na co zostaną przeznaczone środki, które placówka otrzymała w ramach programu.

Wczesne wspomagania 
i pomoc terapeutów

Po pierwsze, w ramach programu słubicka poradnia, jako wiodący na terenie powiatu ośrodek koordynacyjno -rehabilitacyjno - opiekuńczy zorganizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz doposaży placówkę, zgodnie z wymogami programu.
- Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, na warunkach i w formach określonych w przepisach - tłumaczy Marzena Kwiek, dyrektor Poradni Pedagogiczno -Psychologicznej w Słubicach.
- W ramach organizacji wczesnego wspomagania, w zależności od potrzeb dziecka, możemy organizować dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów - wylicza M. Kwiek.

Nowoczesny sprzęt

Poradnia w ramach doposażenia zakupiła program Skala inteligencji, Stanford-Binet, gry i sprzęt terapeutyczno-edukacyjne do prowadzenia terapii wczesnego wspomagania rozwoju. 
W poradni pojawiły się także dwa komputery - jeden z nich został przekazany do gabinetu logopedy, w celu prowadzenia terapii, zaś drugi do sekretariatu do dokumentowania projektu.
Na pomoce terapeutyczno-edukacyjne i sprzęt komputerowy wykorzystano 15.000,00 zł przyznanej dotacji.

Terapia dla dzieci już trwa

To jednak nie wszystko. Dyrektor placówki przygotowała placówkę do prowadzenia terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Będzie je prowadzić sześcioro nauczycieli, m.in.: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, surdologopeda, neurologopeda i inni. Zabezpieczono finansowanie na terapie w liczbie 4560 godzin zegarowych na lata 2017-2021.Terapia dla dzieci prowadzona jest od połowy grudnia. Chętni wciąż mogą się zgłaszać do poradni.
W latach 2017 – 2021 poradnia otrzyma na realizację zadania ogółem 288.840,00 zł.

Share